Města, obce, vesnice a osady

Barchovice

První zmínka je z roku 1340, vladykové Hřivín, Pešek a Jan byli v roce 1455 pány jednotlivých statků v Barchovicích. V roce 1482 byl pánem vsi Jan ze Solopysk a Kluků v roce 1519 Petr Čapek z Barchovic, od roku 1565 patří ves pod panství Zásmucké. K obci patří dobový mlýn Davídkov přestavěný na restauraci, v roce 1869 měla ves 277 obyvatel a 41 stavení.

Bavoryně

Původní název byl Obryně a ves je prvně zmiňována v zakládacím listě Vyšehradské kapituly v roce 1088, v roce 1302 král Václav IV. ves darovává městu Berounu, ve 13.-15.století ves patří k hradu Žebrák, od 16.století k panství Hořovickému. Památkou je kaplička z 18.století.

 

Běchary

První zmínka je z roku 1290, v roce 1292 král Václav II.udělil Pražskému arcibiskupství privilegium zřídit v Běcharech dvůr, nájemcem dvora byl v roce 1369 Jan Kraj ze Žitětína, v roce 1416 byl nájemcem Ondřej Běchar –řečený Holý. V roce 1436 císař Zikmund zapisuje ves Václavu z Mašovic a potom ves dále vlastní: 1470-1509 Halamové z Jičína, 16.st.Andělové z Ronovce a Tuněchodští z Poběžovic, posledně v roce 1607 přikoupeny k panství Kopidlnskému. Památkou je kostel sv.Vojtěcha z roku 1312 a sochy sv.Václava z roku 1883 a sv.Františka Serafínského z roku 1775.

Běchovice

V roce 1227 ves a dvě tvrze patří klášteru sv. Jiří a později klášteru sv. Kateřiny v Novém městě Pražském, část vsi v roce 1332 vlastní měšťan Mikuláš Fridinger, v roce 1413 měšťan Domšík od Bílého zvonu, v roce 1435 Vaněk z Litožnice, roce 1567 je majitelem části vsi Albrecht z Vřesovic a svou část prodává bratřím Zápštím z Dubče. Klašterní statek v roce 1584 kupuje Mikuláš Skalský z Dubu a připojuje ke Slušticím. Obě části v roce 1623 kupuje kníže Karel z Lichtensteina a připojuje k panství Kosteleckému. Památkou je budova bývalé pošty z roku 1802.
 

Strana 2 z 198

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»