Města, obce, vesnice a osady

Borek

Ves na právem břehu Labe, severně od Brandýsa, je založena v roce 1777 při pozemkové reformě dvorního rady císařovny Marie Terezie F.A.Raaba. Ves má prvotně 12 dřevěných chalup a je připojena k sousední obci Křenku a to až do roku 1848, z původních stavení se do dneška zachovala jediná dřevěná chalupa č.10 jako součást velké usedlosti nejstaršího rodu v Borku, rodu Houšteckých. V těsné blízkosti Borku stávala zaniklá ves Oujezd, známá již v roce 1339.

Bořenovice

V roce 1199 je ves součástí župy Kouřimské, v roce 1205 ves náleží Ostrovskému klášteru. V 15. století je ves majetkem Elišky Vrchotové z Říčan, poté patří jejímu synovi Vilému Vojkovskému z Milhostic. Tento ves v roce 1558 prodává Johance Vojkovské z Lazec, poté do roku 1676 patří rodu Věžníků a posledně k zámku Jemniště.

 

Bořetice

První zmínka je z roku 1511, kdy poplužní dvůr vlastní vladyka Jan ze Skalice – majitel Ratbořského panství. Potom ves dále vlastní: 1559 Jan Popel z Vesce, 1571 Jiřík Voděradský z Hrušova a na Dobřeni, 1646 Jindřich Kraft z Lamersdorfu, 1711 Leopold Ignác z Věžník. V roce 1723 ves kupuje hrabě Breda a tím se ves stává součástí panství Červenopečského. V roce 1850 měla ves 205 obyvatel a 29 stavení.

Bořice

V roce 1349 je ve vsi kostel patřící k biskupství Litomyšl a ves vladyčích statků potom vlastní: 1382 Václav z Bořic a Mikulovic, 1403 Petr z Bořic, 1416 Vlach ze Slatiňan, Jan Pysk ze Žestok, Vlachňa z Prachovic, Bohuněk z Holíšova a Hynek z Bořic, 1429 Petr Skála z Nelechova, 1440 Martin z Bořic, 1451 Jan Hroch z Mezilesic, 1495-1588 rod Bořických z Hostovic, 1588 Václav Lukavecký, 1589 Jiřík Adlspach z Damsdorfu, 1591 Markéta Berková z Lípy, 1652 Anna Eusebie Harrachová a tím panství Chrasti.

 

Strana 8 z 198

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»