Města, obce, vesnice a osady

Bobnice

Mansionářům od sv. Víta v Praze patřil v roce 1353 bobnický zemanský statek. V roce 1413 kupují ves Václav z Blahotic a Bartoloměj z Litoměřic. Od roku 1547 spadají Bobnice k panství Poděbradskému. Škola byla v obci již od roku 1836 a od roku 1863 i škola evangelická. Nedaleko Bobnic stávala tvrz v dnes zaniklé osadě Kovanův Vestec zmiňované v roce 1223.Památkou je pseudorenesanční zvonice z roku 1894.

Bohdalov

V roce 1349 je původně ves Bohdalau majetkem Jindřicha z Osové, pánu na hradě Osová a příslušníka významného, rozvětveného, rodu pánů z Ronova. Později městečko vlastní: 1366 Zdeněk Nos a Čeněk z Ronova, 1380 Smil z Ronova (vystavuje tvrz zvanou Pelfrýd), 1430 Václav Šturm z Ronova, 1448–1551 páni z Pernštejna, 1551 Václav Chroustenský z Malovar a v letech 1622–1850 italský rod Collalto et San Salvatore. Památkou je kostel sv. Vavřince, původně z konce 14. století, v okolí se nachází soustava rybníků s pestrou faunou a flórou. Sbor dobrovolných hasičů vznikl již v roce 1874. V roce 1850 mělo městečko 790 obyvatel a 139 domů.

 

Bohdaneč

První zmínka je z roku 1233, kdy velmistr Řádu německých křižovníků s červenou hvězdou Heřman Balka prodal ves za 100 hřiven stříbra Heřmanu opatu Želivského kláštera. Potom ves vlastní: 1367 bratři Jan, Kropáč, Kuneš a Mikuláš, v roce 1384 Ješek a Ropert. Dekretem krále Vladislava II.Jagellonského se Bohdaneč Zelený stává v roce 1514 městečkem. Obec vznikla v souvislosti se strážními tvrzemi, chránícími obchodní stezku od řeky Sázavy do Polabí. Dominantou Bohdanče je původně gotický kostel Zvěstování Panny Marie s ojedinělou cibulovou věží. Bohdaneč je spádovou obcí pro vesnice: Dvorecko, Kotoučov, Prostřední Ves, Řeplice, Sáhy a Šlechtín.

Bohostice

V roce 1386 je znám vladyka Vojtěch z Bohostic. Ve vsi ležící jihovýchodně od Příbrami je v roce 1432 pánem Ambruž z Bohostic. Dřívější název vsi byl Bohumstice - tj.ves lidí Bohumstových. Jihozápadně od obce se nachází židovský hřbitov z roku 1748, užívaný do roku 1930/v současnosti je zachováno 113 náhrobků/. Součástí obce je osada Kamenná.
 

Strana 7 z 198

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»