Města, obce, vesnice a osady

Benice

Pánem osady a místní tvrze je v roce 1318 vladyka Slavek a po jeho smrti je ves rozdělena na vladyčí statky. V roce 1623 za účast ve stavovském povstání Václav Šťastný Rous z Vrážova ztrácí ves a tato je prodána knížeti Karlovi z Lichtensteina a od něj v roce 1635 Rousové z Vražkova kupují ves i tři místní dvory (Husákovský, Kobylkovský a Matějkovský). V letech 1636-38 je ves majetkem rodu Naporů z Borkova, 1638-68 rodu Oplů, dále rodu Zobelů a dalších, v roce 1740 je ves přikoupena rodem Lichtensteinů k Uhřiněvsi. Památkou je bývalý barokní hostinec z 18.století.

Bernardov

Hrabě Bernard Věžník v roce 1680 koupil od hraběte Lukavského z Lukavce kobylnické pozemky a usadil vedle dvora prvních 10 robotníků osady Bernardov. Dalšími majiteli vsi byl rod Chotků, hrabě Bathyany a Pachta. Zvonička a pomník padlým jsou jediné památky obce.
 

Bernartice

První zmínka je z roku 1251, kdy je držitelem vsi kněz Bernart, v roce 1293-1318 je pánem vladyka Bernart (manželka Dobroněha z Kamberka) a dále: 1347 Bušek, 1365 Dobeš, 1380 Kunrát ze Chvojna, 1433 Mikuláš z Krchleb, 1450 Rynart z Dubu, 1477 Burjan Bechyně z Lažan a jeho vnukové, 1604 Anna Puchfelderová. V roce 1606 kupují městečko jezovité od sv.Klimenta v Praze a toto připojují ke své Opařanské diecezi. K památkám patří dominantní gotický kostel sv.Martina z roku 1254, fara, kaple sv.Floriána z roku 1726, kaple sv.Jana Nepomuckého z roku 1745, kašna a sloup sv.Josefa. Rodačkou je MUDr.Vlasta Kálalová-Di Lottiová (1896-1971) ředitelka a zakladatelka chirurgického ústavu v Bagdádu.

Beroun

Ves Brod v roce 1088 náleží k Vyšehradské kapitule, další zmínka je z roku 1179. Král Václav II.v roce 1295 uděluje vsi městská práva, která stvrdil v roce 1350 král Karel IV. K památkám patří městské opevnění s branami Plzeňskou a Pražskou, původně gotický kostel sv.Jakuba Většího, hřbitovní kostel Zvěstování Panny Marie, novobarokní radnice a novorenesanční Duslova vila z konce 19.století. Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou rezervací.

 

Strana 4 z 198

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»