Bahno

V roce 1388 je pánem místní tvrze vladyka Chotibor, v roce 1530 prodává ves Kuneš Bohdanecký z Hodkova Jiřímu Hášovi z Újezda. V roce 1585 je majitelem Jan Salava z Lípy, v letech 1624-1776 patří ves jezuitům. V roce 1812 křesetický Studijní fond prodává ves Janu Svobodovi, posledně ves náleží Kristiánu z Schaffrů.