Aldašín

V roce 1344 je známa pastevecká osada Údašín, v roce 1352 je to již farní ves s kostelem sv.Bartoloměje, ke které farně patří i Bohumil, Cukmantl, Drbohlavy a Jevany a sama ves patří k panství Černokosteleckému (1358 Ješek z Kostelce), poté náleží k panství hradu Zlenice a v roce 1645 je ves Aldašín švédskými vojsky zcela vypálena a zpustošena. Později byla snaha o obnovu, ale v roce 1729 je pouze opětně vystaven barokní kostel  nově zasvěcený sv.Jiří. Dnes  je kostel se hřbitovem  součástí obce Jevany.