Bakov nad Jizerou

První zmínka je z roku 1345, kdy cisterciácký opat Přebor postoupil ves byl Markvartu ze Zvířetic. V 16.století byla ves povýšena na městečko s trhovými právy.V 30-ti leté válce byl Bakov Švédy vypálen a koncem 17.století celý obnoven. K památkám patří původně gotický kostel sv. Bartoloměje barokně a rokokově přestavěný po roce 1654. Další památkou je hřbitovní kostel sv. Barbory, sloup Svaté Trojice se sochami sv. Vojtěcha,sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava z let 1724-1727. Za městem je samostatná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1731.